Embodiment

'Het lichaam vertelt wat woorden niet kunnen zeggen'
'Alleen dat wat er mag zijn zoals het ècht is, kan geheeld worden'

 

Het lichaam als toegangspoort tot heling en persoonlijke groei op fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch vlak.

Contact maken met eigen lichaam

Deze sessie is nuttig om dieper in te voelen bij fysieke klachten (al dan niet chronisch) en/of emotionele, mentale, energetische klachten.  Ook als je meer bewustzijn en contact wil creëren met jezelf en je lichaam, als ondersteuning in bepaalde processen, als zelfzorg, een moment voor jezelf.

Embodiment is een uitnodiging om diep te gaan voelen wat er leeft in je lichaam en erbij te blijven.  Het begint met jezelf toelaten, toelaten om te voelen.  Te zijn in het hier en nu met alles wat er is.  Een proces van vertragen, bewust voelen, ervaren in je lichaam, in jezelf.  Wat leeft er? Wat wil gevoeld, gezien, gehoord worden?

Vanuit deze bewustwording en bewuste beleving van je lichaam, van jezelf, kan transformatie ontstaan.  Er ligt ongelooflijk veel wijsheid in ons lichaam opgeslagen die geboren wilt worden.  Het is je gids en spiegelt je feilloos in jouw proces.  Het weet altijd wat je nodig hebt om je zelfhelend vermogen te versterken en weer balans te vinden.

Embodiment is afgestemd op jouw persoonlijk proces, jouw noden, jouw grenzen.  Elke sessie kan dus heel verschillend zijn, afhankelijk van persoon tot persoon en de mogelijke klachten.  De focus kan structureel-lichamelijk zijn (botten, spieren, fascia, organen), emotioneel (opgeslagen emoties, traumasporen),  spiritueel (familielijn, geboorte) of een combinatie.

Trauma

Een sessie embodiment kan ondersteunen bij het helen van trauma.  Bij trauma (fysiek en/of emotioneel), is de ervaring zo overweldigend dat je lichaam de stressreactie niet verwerkt krijgt.  Het blijft dus opgeslagen in je lichaam en kan allerlei fysieke en/of emotionele klachten teweeg brengen.  Deze klachten kunnen pas opgelost worden als de traumareactie in je systeem kan 'ontladen'.  Ontladen kan zich fysiek uiten, emotioneel of energetisch.  Dit kan soms heftig zijn, maar ook zacht en subtiel.  In beide gevallen is de heling even krachtig.

Belemmerende patronen, dieperliggende problemen, oude pijnen, trauma, ... worden getransformeerd.  Gestagneerde energie kan weer gaan stromen.  Kom weer dichter bij je ware zelf, je kracht, je levensenergie.  Voel je weer veilig in je eigen lijf.  Vertrouw weer op je intuïtie, je gevoel, je eigen wijsheid.  Sta steviger in het leven.

Embodied Consent

Healing starts when feeling safe

Veiligheid en grenzen vormen een noodzakelijke basis tijdens een sessie embodiment.  Pas dan is echte heling mogelijk.

Consent betekent letterlijk: toestemming.  Al gebruik ik liever de term 'afstemming'.  De sessie afstemmen op wat je hele systeem aangeeft.

Embodied wil zeggen 'belichaamd': alle aspecten van je hele zijn zitten op 1 lijn. Dit betekent dat er een “ja” gevoeld moet worden in zowel je hoofd, je hart als in je lijf (mentaal, emotioneel, fysiek) voor een bepaalde aanraking/proces. Dit gaan we samen heel precies onderzoeken door gerichte vragen te stellen en  precieze woordkeuzes te gebruiken. Voel je ergens een "nee", dan gaan we deze onderzoeken: waar is die voelbaar, wat zit er eventueel onder en wat heeft dit stuk nodig.  Pas bij een volledige "ja" gaan we over tot aanraking.  Dit creëert een zo veilig mogelijke setting.  Op deze manier kan alles in jou ontspannen, waardoor je de behandeling kan ontvangen in plaats van ondergaan.

Het bewust voelen en uitspreken van een “ja”, een “nee” of een “misschien” werkt vaak al heel helend. Soms is het moeilijk om je grenzen of verlangens zo precies te voelen. Of te uit te spreken. En soms weet je niet zo goed wat je nu moet voelen.  Ik begeleid je hier graag in.  Jouw lichaam wijst ons de weg en is vaak wijzer dan je zou denken.

 

'Vulnerability is the birthplace of love, belonging, joy, courage, empathy and authenticity.
Authenticity is de the daily practice of letting go who we think we're supposed to be and embracing who we are.
Connection is the energy that is created between people when they feel seen, heard and valued.'
Brené Brown

TARIEF

Embodiment 135€ (2u)